Historie společnosti

Příběh světoznámé značky Bose začíná chlapcem fascinovaným elektronikou, který rozebíral přístroje, aby zjistil, jak pracují a snil o tom, že jednou bude navrhovat vlastní. Rodina indických přistěhovalců neměla dost peněz, aby mu mohla kupovat nové elektrické hračky, tak kupoval rozbité a opravoval je. Odmalička byl zvídavý a mimořádně podnikavý, brzy poté, co porozuměl principu a fungování rádia zřídil v domě rodičů opravnu. Do všech obchodů s elektronikou, kam jeho otec dodával své dovážené zboží, umístil nápis „we repair radios“ a lidé mohli zanechat rozbitý přístroj v prodejně, Amar Bose si jej vyzvedl a opravil. S otcem měl tajnou dohodu, že pokud zůstane jeho školní prospěch bez problémů, může chodit do školy jen čtyři dni v týdnu a otec ho omluví. Všichni učitelé o tom věděli, bylo to vždy v pátek a také v pondělí a pokaždé se ptali:“Kolik rádií jsi zas opravil, Bose?“

Kolem desátého roku kempoval Amar Bose se svou skautskou skupinou a spolu s ostatními chlapci používali pro zachycení místního vysílání jednoduchá rádia složená z dvou klacků zaražených do země s drátem nataženým mezi nimi. Po letech označil právě tyto okamžiky za rozhodující inspiraci pro jeho další život.

Institucí, která zásadním způsobem ovlivnila životní pouť Amara Bose, byl MIT, Massachusetts Institute of Technology. Zde formuje svou filozofii „Dream and Reach“, která provází jeho veškeré další konání. Zde se také stává přednášejícím profesorem, který předává to, co se naučil dále. Díky spolupráci s nejlepšími vědci své doby, například geniálním matematikem Dr. Norbertem Wienerem má příležitost rozvinout svou zvídavost a cílevědomost a schopnost nevzdávat se. Svou bakalářskou práci pak rozvinul na základě náčrtků Dr.Wienera na téma Teorie nelineárních systémů a sklidil zasloužený úspěch.

Zisk doktorátu oslavil Amar Bose mimo jiné zakoupením nového hifi systému, ale jakmile si jej poprvé pustil, zvuk vycházející z reproduktorů jej natolik zklamal, že se stal doslova posedlý zjišťováním, jak jej vylepšit a zakládá vlastní firmu. Ještě ze studijního působení v MIT vlastnil řadu patentů a na rozdíl od jiných, kteří své patenty prodávali cizím společnostem, Dr. Amar Bose se rozhodl založit vlastní. Především z důvodu nezávislosti na konkrétní technologii, snadné vyslovitelnosti a jednoslabičnosti byl zvolen název „Bose“.

Prvním důležitým počinem byl vývoj systému regulace výkonu, založeném na technice vyvinuté spolu s kolegy na MIT s názvem dvoufázová modulace. Následovaly kontrakty s armádou, s NASA, i s vládními organizacemi, například při konstrukci prvních nukleárních ponorek nebylo prostorově možné použít stávající hydraulické systémy a přednost dostal elektrický systém Dr. Bose. Dalším a pro budoucnost klíčovým momentem je snaha o vyřešení problematické reprodukce zvuku především strunných nástrojů. Ty představují pro reprodukční techniku obecně značný technický problém, především díky mnoha harmonickým frekvencím a velkému frekvenčnímu rozsahu. Dr. Bose začal spolupracovat se skupinou hudebníků z Bostonského orchestru pod vedením Aarona Coplanda. Ten, když pak byl vyzván k poslechu právě vzniklé binaurální nahrávky pomocí nabídnutých sluchátek, nadšeně volal:

 

„Co jste to udělal, to zní jako hifi!“


Zde se, jako ještě mnohokrát, spol. Bose dostává ke svým kořenům a ty leží především ve studiu psychoakustiky, vědy, která se zabývá vnímáním zvuku. Dr.Bose to vysvětloval na příkladu inženýrů s úkolem snižovat zkreslení, což se jim bude dařit, budou s úspěchem snižovat naměřené hodnoty, ale vy jej však v určitém okamžiku přestanete vnímat, protože jeho úroveň nebude pro náš sluchový aparát již dostatečně výrazná. A pokud není slyšitelné, co jste krom numerických výsledků objevili? Vůči vašemu vnímání je takové potlačení zkreslení již zcela irelevantní.

 

Jinými slovy, nezáleží na tom, jak věrně a s jakým zkreslením hudba hraje, záleží na tom, jak se vám líbí.


Cesta k dnešním reproduktorům tedy byla celou svou existenci provázená léty testování a ověřování výsledků. Základním poznatkem, který se uplatňuje v podstatě všech výrobcích Bose, je přesné využití draženého zvuku. Zvuk, který v reálném prostředí vnímáme, je až z devadesáti procent složen z odrazů původního přímého zvukového signálu vyzářeného zdrojem. V koncertní síni je většina zvuku, který se k vám dostane odražená, nepřichází přímo z hudebního nástroje. Jak ale vytvořit stejný efekt doma? Neoddiskutovatelný vliv prostředí je možné potlačit využitím více různými směry vyzařujících reproduktorů, které díky svému množství ani nemusí dosahovat takových parametrů jako nákladné a často zakázkové měniče většina hifi reproduktorů. Toho v plné míře využily již první sériové reproduktory, mající tvar jedné osminy koule a hrající celou svou kulovou plochou osazenou měniči. Jmenovaly se Model 2201 a představily se v roce 1966. Ty ještě komerční úspěch nezaznamenaly, ale další typ 901, díky nadšeným recenzím a mnoha oceněním definitivně zahájil hvězdnou dráhu značky. Další mimořádně úspěšné a dnes v mnoha případech ikonické přístroje pro domácí reprodukci hudby si pak získávaly srdce milovníků hudby po celém světě. Z těch se rozhodně sluší jmenovat reprosoustavu Accoustimass, která jako první o více než desítku let předběhla dnes velice populární a velmi běžná domácí kina, která je však svým hudebním výkonem nepěkně zostudí i dnes. Opět díky psychoakustice se podařilo dosáhnout toho, že i přes kolibří velikost reproduktorů a jediný skrytý basový modul dosahovala reprodukce kvalit několikanásobně dražších sestav a to ještě násobila jejich praktická neviditelnost. Evolucí pak vznikl systém LifeStyle, který určoval a v mnoha ohledech dodnes určuje trendy domácích kinosálů.

Značnou slávu přinesly pro společnost také sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku, primárně pro profesionální použití, ale právě Bose je jako první nabídl i běžným posluchačům. Stává se také hlavním dodavatelem této technologie pro armádu a letecké společnosti, používající tato sluchátka v pilotních kabinách svých strojů.

Vývoj ve zvyklostech uživatelů a příchod nového zařízení s názvem iPod určuje sortiment výrobků v posledních dvaceti letech. Do popředí se dostává personální poslech a na trh se dostává SoundDock, dockovací základna pro populární harddiskový přehrávač a jak je zvykem, opět se zvukem zahanbujícím konkurenci. S příchodem internetu a jeho masivním rozšířením se pak do popředí zájmu posluchačů dostává poslech streamovaných souborů, ať již jsou uloženy na vlastním domácím úložišti, kdesi v cloudu či v nabídce streamovacích služeb. Nejmladší technologie Bose SoundTouch se tedy snaží jako ostatně vždy v maximální míře zjednodušit uživatelům používání systému a nabídnout jim při tom pestrou a personalizovanou nabídku a skvělý zvuk bez ohledu na prostředí. Pomocí aplikace nebo vlastního ovladače může posluchač vybírat jak z nabídky internetových rádií, streamovacích služeb, vlastních a sdílených úložišť a dálkově řídit reprodukci v celém domě. To vše přehledné a jednoduché, přístupné celé rodině.

Bose tu prostě od svého vzniku až dodnes je především proto, aby vymýšlela neotřelé a originální produkty s mimořádnými vlastnostmi a životností srovnatelnou s jejich majitelem. Věnuje se krom spotřebního hifi i profesionálním aparaturám, systémům simulace akustiky, prvkům aktivního odpružení automobilů a mnoha dalším. To jen znovu a znovu potvrzuje velikost ducha Dr. Amara Bose a jeho vizionářské vidění světa. Všichni, kdo se s ním setkali, na něj vzpomínají jako na mimořádně otevřeného a naslouchajícího, s neutuchající snahou dosáhnout vytyčeného cíle vlastní pílí.